معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود ارشد و دکترا دانشکده‌ی معماری:

.

.

جشن استقبال دانشجویان جدیدالورود دوره‌ی تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی معماری به همت انجمن علمی معماری و با همکاری دانشکده‌ی معماری و شهرسازی برگزار گردید.

.

.

de7df56b-c519-4754-8661-f957b4842cc0