معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : نمایشگاه “قدر مطلق” به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)برگزار خواهد شد .

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : نمایشگاه “قدر مطلق” به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر برگزار خواهد شد .

این نمایشگاه مقابل ساختمان اداری از ۱۸ تا ۲۰ آبان به همت کانون مهدویت برگزار خواهد شد

. photo_2010-01-01_00-06-23