معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : مسابقه کتابخوانی ” پنج حشره جونده مغز ” برگزار شد .

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد در تاریخ ۱۲ آبان ماه مسابقه کتابخوانی ” پنج حشره جونده مغز” به همت کانون دبیران جوان برگزار شد .

هphoto_2010-01-01_00-07-30