معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :در روز ۱۲ آبان فیلم “متولد کالیفرنیا”اکران شد.

فیلم “متولد کالیفرنیا”با همت بسیج دانشجویی در تالار شهید تهرانی مقدم اکران شد.ت