معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: بررسی عکس های مسابقه عکاسی برنامه فرهنگی و اجتماعی شیرگاه

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی؛ تعداد ۱۳۴ عکس از طرف همکاران برای شرکت در مسابقه ارسال شده است .  

 این عکس ها برای داوری به صورت بی نام در اختیار داوران قرار گرفته است که به منظور اعلام برندگان نهایی،سه عکس برگزیده انتخاب و برندگان معرفی خواهند شد