معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه عکس به روایت تایم لپس

روز اول نمایشگاه به روایت تایم لپس?? اسه شنبه 12 آبان ? (لابی سالن علامه جعفری، طبقه منفی یک ساختمان اداری)  

روز اول نمایشگاه به روایت تایم لپس??
اسه شنبه 12 آبان ?
(لابی سالن علامه جعفری، طبقه منفی یک ساختمان اداری)

 

photo_2019-12-04_16-34-12