معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:جشنواره بزرگ کار آفرینی

به مناسبت روز مهندس و با هدایت و همراهی معاونت فرهنگی و اجتماعی و به همت دانشجویان انجمن کارآفرینی این همایش تحت عنوان # مگا در ۵ اسفند با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار خواهد گردید.

نکته شایان ذکر در این برنامه علاقه مندی دانشجویان برای حضور در این مراسم است، حضور پرشور دانشجویان علاقه مند  به حدی است که ظرفیت سالن  از هم اکنون تکمیل شده است .