معاونت فرهنگی و اجتماعی خبرداد: برگزاری یکصدمین سالگرد ثبت جدول تناوبی عناصر توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی

انجمن علمی دانشجویی شیمی به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد ثبت جدول تناوبی برگزار میکند :
همایش بزرگ دانشجویی با حضور اساتید برجسته دانشگاه با موضوع:
“نگاهی به جدول تناوبی در سال جهانی جدول تناوبی”
تاریخ: یکشنبه مورخ ١۰/ ٩ / ١٣٩٨
زمان: ساعت ١٢ الی ١٣:٣۰
?مکان : دانشگاه شهید رجائی
دانشکده علوم پایه
سالن اجتماعات دانشکده

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b8_%db%b1%db%b0-%db%b3%db%b9-%db%b2%db%b7