معاونت فرهنگی و اجتماعی خبرداد:#دورهمی هفتگی

#دورهمی هفتگی

🕌 #نمازخانه خوابگاه_ها

🔰 #جمعه_ها بعد از نماز مغرب و عشا

🏢 #حافظ
🏫 #طرشت
🏬 #مدنی