معاونت فرهنگی و اجتماعی :برگزاری مسابقه عکاسی ،نقاشی وطراحی با موضوع سلامت روان

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: به همت کانونهای همیاران سلامت و هنر های تجسمی و کانون فیلم و عکس مسابقه نقاشی وطراحی با موضوع .سلامت روان برگزار می شود

 

 

%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa