معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

اولین محموله کمک های اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه توزیع گردید. دکتر روشن احمدی معاون فرهنگی و اجتماعی در این زمینه توضیح داد که پس از هماهنگی صورت گرفته با ارگان های ذی صلاح در منطقه زلزله زده، کمک های در قالب محموله های بسته بندی گردید و به زلزله زدگان تحویل داده شد.

تصاویر زیر برخی از این فرآیند را نشان می دهد.

photo_2017-11-18_16-06-51 photo_2017-11-18_16-07-43 photo_2017-11-18_16-08-01 photo_2017-11-18_16-08-04 photo_2017-11-18_16-08-12