معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد

راهیابی دو نفر از دانشجویان دانشگاه به مرحله کشوری سی و سومین دوره مسابقات قرآن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، دو نفر از دانشجویان دانشگاه به مرحله کشوری سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت راه یافتند. بر اساس این گزارش، آقای محمد رضا رحیمی رشته حفظ ۲۰ جزء قران کریم وسرکارخانم زهرا قادرپور رشته قرائت تحقیق به مرحله کشوری رسیدند. معاونت فرهنگی و اجتماعی این موفقیت را به این دانشجویان از طرف جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.

image_2018_05_14-09_26_44_989_ihe