معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

زمان طلا است این عبارت را همیشه شنیده ایم اما آیا درک صحیحی از این عبارت در ذهن ما وجود دارد چرا همیشه نسبت به زمان و سارقان زمان بی تفاوت هستیم نسل بشر همیشه احساس می‌کند از زمان عقب می‌ماند و نمی‌تواند از آن به صورت مؤثر بهره گیرد.

شناسایی آفت های تخریبی زمان، یک گام اساسی در راه شکست دادن غول هدر دادن زمان است و نکته اساسی این است که، شناسایی این عوامل، باعث کشف راه حل های بسیار مناسب و کاربردی می گردد. برای شناسایی عوامل تخریبی زمان، بایستی به بررسی و مطالعه منش ها و روش های خود پرداخته و از نقطه قوتهای مدیران و مجموعه های برتر جهان یاری جست و در این بین آفات موجود را به دقت کشف کرد.

بهتر زندگی کردن نسل بشر رابطه بسیار معنی داری دارد با منابعی که در اختیار دارد. و یکی از فوق العاده ترین منابعی که در دست ما است و شاید باید گفت با ارزشترین منبع فقط زمان است، که عمر و بهره وری هر انسانی در این عالم خاکی به گذشت آن بستگی دارد. اگر کسی بتواند زمان را در اختیار بگیرد، نه آنکه او در اختیار زمان باشد، به یقین می تواند از عمر خویش  بالاترین بهره را ببرد.

اگر قدری به فعالیت های روزانه خود بیندیشیم خواهیم دید که به چه میزان عمر و وقت ما به هدر می رود. در نتیجه هدر رفت زمان های بهره وری، موجب از دست رفتن فرصتها برای نیل به اهداف خواهد شد.

به کار بستن نکات و تکنیک های مناسب، موجب صرفه جویی در وقت و تبدیل حجم زیادی از اوقات شما به ساعات مفید کاری و تحقق اهداف و رضایتمندی از انجام امور محوله خواهد شد. بنابراین زمان از منابع مهمی است که در اختیار انسان قرار می گیرد. باید عنان زمان را در اختیار گرفت تا بهره کافی را از آن برد.

استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه‌ای از مهارت‌ها برای کنترل و استفاده بهتر از زمان است.

در این کارگاه، زمان به عنوان یکی از سرمایه‌های مهم سازمانی و فردی معرفی شده و روش‌های علمی مدیریت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در فرایند مدیریت زمان مورد کنکاش قرار می‌گیرند و راه‌حل‌های علمی و عملی برای غلبه بر این مشکلات ارائه خواهد شد. ابزارهای مختلف مدیریت زمان به صورت اجمالی معرفی شده و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و اصول و روشهای استفاده از این ابزارها آموزش داده می‌شود.

در همین راستا بسیج دانشجویی در روز جمعه مورخ ۷ اردیبهشت ماه در نمازخانه خوابگاه دانشجویی پسرانه حافظ کارگاه یک روزه ای به مدرسی آقای محمد علی نژاد برگزار نمود. اهداف این کارگاه به شرح زیر فهرست بندی شده اند:

تعاریف و مفاهیم مدیریت زمان

روش های تعیین هدف برای زندگی

شناخت کلی از زمان و تفسیر مالی زمان

آشنایی  اصولی و حرفه ایی با ابزار و روش‌های عملی مدیریت زمان

ایجاد درک واقعی از زمان به عنوان یک ســــــــرمایه فردی و سازمانی

آشنایی با عوامل اتلاف کننده زمان و آموزش روش‌هایی برای از بین بردن یا تضعیف این عوامل

سرفصل های این دوره

آشنایی با مفهوم زمان و درک ارزش آن

اصول علمی بهره ‌وری

مفاهیم برنامه‌ریزی در حوزه زمان

مفاهیم و روش‌های اولویت‌بندی کارها

تفویض اختیارات باید ها و نباید ها

شناسایی سارقان زمان و راه‌ های مقابله

مدیریت حرفه ای جلسات

مدیریت تماس‌ها

مهندسی مجدد فرایندها

مدیریت بحران زمانی