معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

نشست تحلیلی انقلاب اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها در روز دوشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در سالن شهید باهنر با حضور و استقبال پروشور اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید.

در این نشست که از ساعت ۱۴ آغاز گردید جناب آقای دکترسیدمصطفقوی تقوی عضو محترم هیأت علمی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  دلایل تاریخی، علمی و اجتماعی  پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در بستر تاریخی بیان نمودند . درپایان نیز اساتید و همکاران و دانشجویان سوالات خویش را مطرح نمودند و نشست در ساعت ۱۶ -علی رغم پیش بینی اولیه که ساعت پایانی آن ۱۵:۳۰ تعیین شده بود- به پایان رسید.

مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست عبارت بودند از:

چه اتفاقی افتاد که علی رغم تسلط سلسله پهلوی بر کشور، سردمداران آن مجبور شدند که از قدرت کناره گیری کنند؟

چرا تمامی نخبگان جامعه ایران زمان انقلاب – به جزء چند نفر از امراء عالی رتبه ارتش- از حکومت پهلوی ناراضی بودند و خواستار رفتن آن شدند؟

نحوه مردم سالاری دینی در جامعه اسلامی بعد از انقلاب اسلامی چگونه است؟

در برابر ادبیات جریان تسلیم و استحاله در برابر غرب چگونه باید عمل نمود؟

وظیفه تاریخی نسل امروز در برابر کاری که پدران و اجدادمان انجام داده اند چیست؟

photo_2018-02-06_12-52-49 photo_2018-02-06_12-53-30