معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

حضور  بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجائی در  دیدار تاریخی هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور در ورزشگاه آزادی با رهبر معظم انقلاب.

photo_2018-10-07_10-04-29