معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

خانم ها و اقایان
مسابقه ی بزرگ PES
رای شرکت در مسابقه ی مهیج PES به آی دی ذکر شده در پوستر و یا بصورت حضوری در چهار راه مکانیک از هفته ی آینده مراجعه فرمایید.

همکاری مشترک مجمع اسلامی و انجمن علمی دانشجویی برق

photo_2018-10-07_09-54-53