معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در راستای برگزاری اردوهای درون شهری معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی درون شهر موزه عبرت را با هدف آشنایی دانشجویان، اساتید و کارکنان با تاریخ انقلاب اسلامی در روز سه شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۴ برگزار نمود.