در راستای برگزاری اردوهای درون شهری معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی درون شهر موزه عبرت را با هدف آشنایی دانشجویان، اساتید و کارکنان با تاریخ انقلاب اسلامی در روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه از ساعت 10 لغایت 14 برگزار نمود.