معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اولین سمینار طراحی، نصب و اجرای نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در دانشکده مهندسی برق برگزار گردید.