معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

برنامه تربیون آزاد آزاد در روز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه در سالن علامه جعفری با موضوع ازدواج برگزار گردید.