معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

بر اساس نتایج اعلام شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۴ نفر از دانشجو معلمان دانشگاه به مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن کریم راه یافتند که به شرح زیر می باشند:

ترتیل                              سید محسن حسینی

تحقیق                             حسین شعبانی راد

     تحقیق                             مرتضی سلطانی نژاد

                            تحقیق                               زهرا قادر پور

معاونت فرهنگی و اجتماعی این موفقیت را به جامعه علمی، فرهنگی و قرآنی تبریک عرض می نماید.