معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

مراسم جشن نیمه شعبان در روز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه در نمازخانه خوابگاه ازگل برگزار گردید.

photo_2018-04-30_11-11-23 photo_2018-04-30_11-13-23 photo_2018-04-30_11-13-52