معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی برق گزارش سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ خود را اعلام کرد. جهت دریافت این گزارش فعالیت-های-انجمن-برق-96-97.pdf (38 دانلود ها) را کلیک کنید.