معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اردوی فرهنگی و اجتماعی و تفریحی رامسر را برگزار می نماید. این اردو ویژه دانشجویان دختر جدید الورود می باشد که از روز چهارشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه برگزار می گردد و تا روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ادامه می یابد. خواهران در اردوگاه شهید چمران رامسر مستقر خواهند شد و برنامه های متنوعی برای ۷۴ نفر از شرکت کنندگان در این دوره اجرا خواهد گردید.

photo_2018-04-17_14-06-29 photo_2018-04-25_17-11-31