معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

از روز شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه لیگ پانتومیم آغاز گردید. در روز اول در سالن علامه جعفری  و در روز دوم سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی میزبان دانشجویان و علاقمندان بود.

photo_2018-04-23_09-38-49 photo_2018-04-23_09-39-46 photo_2018-04-23_09-39-49 photo_2018-04-23_09-40-17

photo_2018-04-23_09-41-50 photo_2018-04-23_09-42-15 photo_2018-04-23_09-42-20 photo_2018-04-23_09-42-41 photo_2018-04-23_09-42-44