معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

زیارت هفتگی عاشورا در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ در مزار شهداء توسط بسیج دانشجویی برگزار می گردد. این برنامه از ۵ اردیبهشت ماه و در اعیاد شعبانیه آغاز خواهد گردید و تا زمان امتحانات و حضور دانشجویان در دانشگاه ادامه خواهد یافت.

photo_2018-04-21_10-15-35