معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به مناسبت اعیاد شعبانیه فضا سازی و برنامه های پذیرایی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برگزار گردید. تصاویر که در زیر می بینید مربوط به فعالیت های شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه پسرانه دانشجویی طرشت می باشد.

photo_2018-04-21_10-10-33 photo_2018-04-21_10-10-37 photo_2018-04-21_10-10-42 photo_2018-04-21_10-10-53