معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

کائون تأتر مرحله نهایی مسابقات پانتومیم را در اردیبهشت ماه برگزار می نماید. خانم کریمی در این بار توضیح داد که مقرر شده است در ابتدا جلسه توجیهی در ۲۹ فروردین ماه در ساعت ۱۲ در اتاق جلسات اداره فرهنگی و اجتماعی با حضور سرگروه های تیم­های شرکت کننده برگزار شود تا فرآیند مسابقه بررسی و تبیین گردد. سپس از اول ازدییهشت ماه در سالن های شهید تهرانی مقدم و علامه جعفری مراحل اجرایی مسابقه آغاز گردد.

نحوه برگزاری و زمان شرکت هر تیم پس از جلسه ۲۰ فروردین اعلام خواهد گردید. لازم به ذکر است به تیم های اول تا سوم جوایز نقدی اهداء خواهد گردید.

photo_2018-04-17_12-00-02