معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

با همکاری گروه آراز در روز چهارشنبه مورخ هشتم آذر ماه فیلم مستند بدون فرمان در ساعت ۸:۳۰ شب در خوابگاه دانشجویی پسرانه طرشت به نمایش درآمد. موضوع این فیلم صنعت خودروسازی ایران می باشد.

photo_2017-12-02_10-24-03