معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در سال گذشته بخش دانشگاهی سی و سومین دوره مسابقات قران دانشجویان برگزار گردید. برگزیدگان دانشگاهی برای انجام مراحل نهایی به وزارت علوم معرفی گردیدند که سرانجام اسامی آنها در دو رشته به شرح زیر اعلام گردید. معاونت فرهنگی و اجتماعی این موفقیت بزرگ قرآنی را به دانشجویان برگزیده تبریک عرض می کند.

لازم به ذکر است که این دانشجویان در مرحله منطقه ای با سایر دانشجویان منطقه یک دانشگاه های کشور رقابت خواهند نمود.

photo_2018-04-17_09-48-41

photo_2018-04-17_09-49-56