معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مراسم هفتگی شرکت دانشجویان دختر خوابگاه های دانشجویی در سال ۱۳۹۷ با حضور بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان خوابگاه های دخترانه مبارک آباد و هروی در کهف الشهداء از روز ۲۳ فروردین ماه برگزار گردید  از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی برای حضور دانشجویان در این مراسم یک دستگاه اتوبوس تدارک دیده شد و هم چنین با معاونت محترم دانشجویی هماهنگی های لازم به عمل آمد.

index