معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مراسم گرامی داشت عید سعید مبعث در خوابگاه دخترانه مبارک آباد در شامگاه روز چهارشنبه مورخ ۲۲ فروردین برگزار گردید. در این مراسم  که بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید ضمن پذیرایی از دانشجویان شرکت کننده در نمازخانه خوابگاه مراسم سخنرانی و مداحی نیز برگزار گردید.