معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

حلقه بررسی سینمای جنگ و سینمای ضدجنگ توسط کانون ایثار در حسینیه شهید همت پادگان دوکوهه در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ برگزار گردید. در این در حلقه بررسی سینمای جنگ و سینمای ضدجنگ که در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۲۳ اسفند انجام شد، احمدرضا برخورداری دبیر کانون ایثار، به بیان مولفه‌های سینمای ضدجنگ در اروپا و آمریکا از پیش از جنگ جهانی اول تا به امروز پرداخت. در بخش ابتدایی جلسه، دبیر کانون ایثار، مقدماتی را درباب فلسفه و تبعات جنگ در هر نقطه از جهان، و ارتباط آن با رسانه، هنر و سینما ارائه داد. وی با تشریح مسائل پیرامونی جنگ جهانی اول، رفتار بخش های گوناگون مردم جهان، خصوصا روشنفکران و سینماگران را تحلیل نمود. بخش ابتدایی با آوردن مثال هایی از آثار فرهنگی و مولفان آنها همچون جرج اُروِل و ارنست هِمینگ وی، به پایان رسید.

در بخش دوم جلسه، گوینده وارد فضای مربوط به دفاع مقدس در سینمای ایران شد. وی با تاکید بر تقلید سینمای ایران از سینمای ضدجنگ غرب، به صورت اختصاصی سینمای ضدجنگ (ضد دفاع مقدس) در ایران را توضیح داد. بیان مفاهیم و مولفه های این نوع سینما همراه با ارائه مصادیق عینی در فضای فکری-فرهنگی ایران، از دیگر مطالب مطرح شده در این بخش بود.

در انتهای برنامه، درحالی که ساعت از نیمه شب نیز گذشته بود، با پیشنهاد برخورداری، دبیر کانون ایثار، و موافقت دانشجویان حاضر در جلسه، فیلم «پنجاه قدم آخر» به نمایش درآمد که همزمان توسط دبیر کانون ایثار تحلیل و بررسی نیز میشد.
این جلسه که خوشبختانه با استقبال و پیگیری افراد حاضر در ابتدای جلسه همراه شده بود، به علت اتمام شیفت کاری حسینیه شهید همت، در محوطه پادگان دوکوهه و در هوای سرد نیمه شب خوزستان پی گرفته شد.
این جلسه ی تقریبا ۳ ساعته، حوالی ساعت ۳ بامداد با رضایت صد در صدی مخاطبانش به پایان رسید.

photo_2018-04-15_09-53-57 photo_2018-04-15_09-54-48 photo_2018-04-15_09-54-53 photo_2018-04-15_09-55-12