معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به مناسبت جشن امامت امام زمان (عج) برنامه های مختلفی در دانشگاه و خوابگاه ها اجرا گردید. در شب گذشته (ششم آذر ماه) خوابگاه های اختیاریه و طرشت مجری برنامه هایی در این زمینه بودند که توسط شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه هماهنگ گردیده بود. امروز (هفتم آذر ماه) هم در درب ورودی دانشگاه با شیر و شیرینی از دانشجویان پذیرایی به عمل آمد.

دانشگاه:

photo_2017-11-28_09-16-05 خوابگاه اختیاریه:

photo_2017-11-28_09-20-39 photo_2017-11-28_09-20-53 photo_2017-11-28_09-20-56

خوابگاه طرشت:

photo_2017-11-28_09-15-04 photo_2017-11-28_09-15-31 photo_2017-11-28_09-15-35 photo_2017-11-28_09-15-39 photo_2017-11-28_09-15-43 photo_2017-11-28_09-15-46 photo_2017-11-28_09-15-51