معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

هم زمان با تعطیلات نوروزی اردوی جهادی وتر توسط جامعه اسلامی دانشجویان برگزار گردید. این اردو امسال در قالب چند زیر گروه مستقل در استان های کرمانشاه، یزد و خراسان رضوی برگزار گردید. این اردوهاتحت عنوان وتر نام گذاری شده است. وتر نمازی است یک رکعتی، که در انتهای نماز شب خوانده می‌شود و با اینکه یک رکعت بیشتر نیست اما فضایل بزرگی در خود نهفته دارد،

در اردوی امسال علاوه بر تدریس در امر ساخت مدرسه نیز اقدام گردید و در کنار آن دانشجویان  از انجام کارهای فرهنگی نیزغافل نشدند و کارهای خوبی در این زمینه صورت پذیرفت که عکس های زیر نشان دهنده این کار است.

photo_2018-04-11_19-43-50 photo_2018-04-11_19-48-56 photo_2018-04-11_19-49-20 photo_2018-04-11_19-50-55 photo_2018-04-11_19-51-06