معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در نوروز سال ۱۳۹۷ علی رغم تعطیلی دانشگاه ، فعالیت های عمرانی و آموزشی جهادی تعطیل نبود. گروه جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه تربیت دبیر امسال سال پرکاری را درمناطق محروم داشتند. اردوی امسال از تاریخ ۲۳ اسفند آغاز و تا ۳ فروردین برای دانشجویان پسر و از تاریخ ۴ فروردین لغایت ۱۴ فروردین برای دانشجویان دختر انجام گرفت. دانشجویان پسر در کارهای عمرانی و ساخت و سازه سازه ها و مرمت بناها فعالیت نمودند و دانشجویان دختر بیشتر در فعالیت های پزشکی، آموزشی، هنری و فرهنگی فعالیت نمودند. اردوی امسال در روستاهای شهرستان دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد صورت پذیرفت. عکس های زیر گویای این سعی و تلاش می باشد.

photo_2018-02-25_13-48-02 photo_2018-04-03_14-19-47

photo_2018-04-03_14-18-48 photo_2018-04-03_14-19-43 photo_2018-04-03_14-19-55 photo_2018-04-03_14-20-03 photo_2018-04-03_14-20-58