معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

جلسات نمایشنامه خوانی هفتگی کانون تئاتر با هدف آشنایی دانشجویان خصوصا دانشجویان دبیری با هدف آشنایی با  انواع سبک های ادبی وهمچنین تقویت گفتار،خوانش و بیان آنها برگزار می گردد. خانم کریمی اعلام نمود که این برنامه ها به صورت هفتگی برنامه ریزی شده است و از روز دوشنبه مورخ  ۷  اسفند ماه در سالن جلسات اداره فرهنگی و فوق برنامه برگزار می گردد. وی در ادامه افزود که تاکنون دو جلسه از آن برگزار شده که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است و به شرح زیر می باشند:
جلسه اول :
نمایشنامه خوانی نمایشنامه “هنر” نوشته ” یاسمینا رضا ” در  روز دوشنبه ۷/۱۲/۹۶
photo_2018-03-06_08-11-24
جلسه دوم :
نمایشنامه خوانی نمایشنامه ” آدم آدم است ” نوشته  “برتولد برشت” در روز دوشنبه ۱۴/۱۲/۹۶

photo_2018-03-06_08-12-07