معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مرحله دانشگاهی بخش آوایی ۳۳ مین جشنواره دانشجویان قرآن و عترت  در روز شنبه مورخ ۱۲ اسفند ماه در سالن علامه جعفری برگزار گردید. خانم کریمی در این باره توضیح داد که در این مرحله از شرکت کنندگان  رشته های قرائت قرآن، اذان، دعا و مناجات خوانی داوری به عمل آمد. وی داوران این مرحله را آقایان دکتر زرنوشه (حافظ کل قرآن و استاد دانشگاه شهید رجایی) و استاد ربیعیان (داور جشنواره های قرآنی) اعلام کرد و اضافه نمود که نفرات برگزیده در چند روز آینده و حداکثر تا پایان هفته اعلام خواهند گردید.

photo_2018-03-04_11-20-42 photo_2018-03-04_11-21-05 photo_2018-03-04_11-21-09 photo_2018-03-04_11-21-17 photo_2018-03-04_11-21-20

photo_2018-03-04_09-05-08