معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

پیش شماره نشریه مسافر در روز سه شنبه مورخ ۷ اسفند ماه در چهار راه مکانیک توزیع گردید. مسئولیت تهیه و انتشار این نشریه بر عهده کانون گردشگری می باشد.

photo_2018-03-03_13-14-28 photo_2018-03-03_13-15-27