معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ جلسه نقد و بررسی عملکرد قوه قضائیه با حضور حجه الاسلام والمسلمین محسن اژه ای معاون اول محترم قوه قضائیه در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار می گردد. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده است که در این جلسه علاوه بر سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین اژه ای، دانشجویان نیز سوالات خود را در مورد عملکرد دستگاه قضا بیان نمایند.

این مراسم از ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه و بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می گردد.