معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

کانون شعر و ادب در روزهای دوشنبه از ۷ اسفند ماه؛ برنامه مطالعه اشعار شاعران بزرگ را در کلاس ۱۱۶ دانشکده علوم انسانی برگزار می کند. این برنامه از ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۳:۱۵ برگزار می گردد و علاوه بر مطالعه اشعار شعراء، اشعار سروده شده توسط دانشجویان نیز ارائه و نقد می گردد.

همچنین مقرر گردیده است که به بهترین شعر سرایش شده توسط دانشجویان هدیه ای به رسم یادبود اهداء گردد.