معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

همزمان با ایام فاطمیه تشیع جنازه ۳ شهید گمنام در دانشگاه شهید رجایی بعد از نماز ظهر و عصر روز سه شنبه مورخ ۸ اسفند ماه  و با حضور اعضاء محترم هیأت رئیسه دانشگاه، مسئولین محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، اساتید، کارکنان، دانشجویان دانشگاه های تهران، ساکنین محترم محله لویزان برگزار گردید.

photo_2018-03-03_11-49-24 photo_2018-03-03_11-49-45 photo_2018-03-03_11-57-43 photo_2018-03-03_11-58-40 photo_2018-03-03_12-00-42 photo_2018-03-03_12-00-50 photo_2018-03-03_12-00-54 photo_2018-03-03_12-00-58