معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

آزمون کتبی سی و سومین دوره مسابقات دانشجویی قرآن  امروز دوشنبه مورخ ۷ اسفند در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید  تعداد دانشجویان شرکت کننده در این مرحله در حدود ۵۰ نفر بوده اند و ازمون از ساعت ۱۱:۴۵  آغاز گردید. تعداد پرسش ها ۴۰ سوال بوده است که به صورت چهارگزینه ای طرح شده بود که دانشجویان می باید در مدت ۴۵ دقیقه به آنها پاسخ می دادند.

photo_2018-02-26_13-29-04 photo_2018-02-26_13-29-08 photo_2018-02-26_13-29-16.