معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به همت کانون شعر و ادب اردوی درون شهری بازدید از باغ کتاب برگزار می گردد.  زمان این اردو روز چهارشنبه مورخ ۹ اسفند از ساعت ۱۱:۳۰لغایت ۱۴ پیش بینی شده است و علاقمند جهت ثبت نام می توانند همه روز به دفتر کانون شعر و ادب در طبقه زیر همکف ساختمان اداری از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۱۵ مراجعه نمایند.