معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی برق سمینار رایگان  تحلیل بازار کار مهندسی برق را برگزار نمود. اهداف این سمینار عبارتند از:

خصوصیات یک مهندس برق

ارائه اطلاعات آماری از بازار کار

راهکارهای موفقیت شغلی

این سمینار در روز یکشنبه مورخ ششم اسفند ماه در  سالن علامه جعفری برگزار گردید.