معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اولین جلسه کمیسیون تخصصی ماده ۱ هیأت ممیزه در روز یکشنبه مورخ هفتم آبان ماه سال جاری در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید.

دکتر روشن احمدی ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان پرونده های فرهنگی سه نفر از اساتید را ارائه نمود که مدارک آنها مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات مربوط لحاظ گردید.

در ادامه نحوه اجرای مصوبه هیأت محترم جذب دانشگاه مبنی بر بررسی بخش فرهنگی اساتید پیمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در ابتدا آقای دکتر پورکمالی معاون محترم آموزشی شرح مختصری از مصوبه هیأت اجرایی جذب در مورد محاسبه امتیازات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و… ارائه نمود. سپس اعضاء به تبادل نظر پرداختند و در انتها مقرر گردید که ادامه بحث در جلسه آینده کمیسیون ادامه یابد.

جلسه پس از دو ساعت در ساعت ۱۶ به پایان رسید.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b1%db%b0%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b4%db%b2%db%b0%db%b4%db%b0

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b1%db%b0%db%b2%db%b9_%db%b1%db%b4%db%b2%db%b0%db%b2%db%b4