معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اردوی جهادی امسال با محوریت بسیج دانشجویی در دو بخش خواهران و برادران انجام می شود. اردوی امسال در زمینه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، پزشکی وکارآفرینی می باشد. مقصد اردو روستاهای شهرستان دهدشت می باشد.

اردوی جهادی برادران از چهارشنبه مورخ ۲۳ اسفند آغاز می شود و تا ۳ فروردین ادامه می یابد.

اردوی جهادی خواهران از روز چهارم فروردین آغاز و تا ۱۲ فروردین ادامه می یابد.

مهلت ثبت نام اردوی برادران تا شنبه پنجم اسفند ماه بوده است و برای خواهران تا ۱۵ اسفند تعیین شده است. دانشجویانی که قصد ثبت نام دارند می توانند یا به صورت حضوری و یا با ارسال عدد به شماره ۳۰۰۰۲۳۵۱۸۸۱۰۰۹ در این اردو شرکت نمایند.

photo_2018-02-25_13-48-02

photo_2018-02-25_13-46-53