معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مرحله پایانی دومین دوره جشنواره تدریس برتر در روز دوشنبه مورخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار می گردد. در این مرحله  نفرات برتر جوایز خویش را از ریاست محترم دانشگاه دریافت خواهند نمود و به سایر شرکت کنندگان گواهی شرکت از سوی معاونین محترم دانشگاه اعطاء خواهد گردید.

کانون دبیران جوان از عموم دانشجویان، دانشگاهیان و کارمندان برای حضور در این مراسم که از ساعت ۹ لغایت ۱۳ برگزار می گردد دعوت به عمل می آورد.