معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اولین کلاس ازدوره آموزشی خط تحریری و نستعلیق در روز شنبه مورخ ۵ اسفند در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار گردید. مدرس این دوره آقای متولیان و ساعت برگزاری این کلاس ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰ بود.

photo_2018-02-25_09-14-17 photo_2018-02-25_09-14-38