معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

جشن نکوداشت روز مهندس در روز یکشنبه مورخ ششم اسفند ماه در سالن تهرانی مقدم برگزار می گردد. انجمن های علمی عمران و نقشه برداری از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه جهت حضور در این برنامه دعوت به عمل آوردند.

این برنامه از ساعت ۱۲:۲۰ بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می گردد و شامل برنامه های متنوعی خواهد بود.