معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

کانون شعر و ادب پارسی به منظور گسترش هویت و فرهنگ زبان و ادبیات فارسی دومین جشنواره صدای ادبی را برگزار می کند. هدف از این جشنواره برقراری ارتباط با متون قدیمی زبان فارسی و شناسایی استعدادها اعلام شده است. در این جشنواره، شرکت کنندگان می باید یکی از متون میراث کهن فارسی را انتخاب و آن را با صدای خویش ارائه نمایند.

مهلت ارسال آثار که می باید ضبط شده باشند از ۲۹ بهمن لغایت ۵ اسفند می باشد و مراسم انتخاب برگزیدگان در روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند می باشد که از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ در سالن علامه جعفری بعد از نماز ظهر و عصر خواهد بود.